Ordinacija

Usavršavanje na Klinici Paracelsus

Od 28. travnja do 4. svibnja 2012. god. boravila sam na Klinici Paracelsus (St. Gallen, Švicarska) i usavršavala se usvajajući njihova iskustva u vezi sa metodama eliminacije kroničnih žarišta (STABIDENT metoda), premedikacije (uzimanje lijekova prije određenih stomatoloških zahvata), postupaka eliminacije amalgamskih ispuna, primjene novih materijala za ispune kompatibilnih sa dentinom i caklinom, postupcima pri eliminaciji metalnih krunica i rješavanju problema galvanskih struja u usnoj šupljini.

Slika u zaglavlju na neki način simbolizira prošlost, sadašnjost i budućnost medicine: uz sobu predstojnika Paracelsus klinike, dr. med. Thomasa Raua, nalazi se ova ljekarna sa originalnim (dakako restauriranim) namještajem koji je upotrebljavao legendarni liječnik Paracelsus (prva polovica XVI stoljeća).

Snimljeno ispred ulaza u zgradu Odjela dentalne medicine

Gunnar Reifert, dr. med. dent. prilikom odstranjivanja amalgamskih ispuna