Ordinacija

Suradnja

Pristup liječenju po principima biološko-integrativne medicine zahtjeva suradnike specijaliste različitih profila. 
Vanja Kovačić
, dipl, ing., Heilpraktikerin, od 2010. godine moja je najbliža suradnica koja svojim znanjem i stručnošću direktno pridonosi bržem rješavanju kompliciranijih kliničkih slučajeva.