Ordinacija

Keramički implantati

Ugradnja bio-kompatibilnih keramičkih zubnih SDS implantata po SDS protokolu!